Visie

Stichting Transformate is opgericht om mensen te helpen tot ontplooiing te komen, zodat zij hun dromen voor een betere samenleving kunnen verwezenlijken.  In onze visie wordt die betere samenleving gekenmerkt door meer betrokkenheid, meer bewogenheid, meer barmhartigheid, meer vrijheid en meer naastenliefde.  Wij geloven dat God de beste ideeën heeft voor deze betere samenleving. Deze ideeën zijn o.a. te vinden in de Bijbel, het meest prachtige boek wat er is.

De bedieningentest

Heb je de test nog niet gedaan?

ReFOCUS: vind je levensdoel terug!

In deze wereld met al haar mogelijkheden zijn er tig keuzes die in je werk/leven kunt maken. Zoveel, dat onderzoeker Barry Schwartz spreekt over de keuzeparadox: hoe meer keuzes je als mens hebt, hoe moeilijker je kunt kiezen. Met als gevolg beslissingsvermoeidheid en een mindere kwaliteit van de keuzes die je nog wél maakt.    

Het is dan ook niet verrassend dat veel mensen hun focus kwijtraken, niet meer weten hoe ze tot hun doel of bestemming kunnen komen en in het ergste geval burn-out raken. Aan de andere kant kan een burn-out, hoe vervelend ook, een moment zijn om opnieuw scherp te stellen.

In je eentje de focus terug vinden, dat lukt niet altijd. Daarom organiseren stichting Transformate, Credo Church en Stichting Youth Alive Op zaterdag 14 november 2020 ReFOCUS: een trainingsdag voor mensen die hun leven weer willen scherpstellen en dat samen met anderen willen doen. We willen deelnemers helpen om Moeiteloos Briljant te worden en hun doel (terug) te vinden. Dat klinkt misschien als een hele opgave en een lange weg: toch geloven we niet dat het onmogelijk is.

Wij geloven namelijk dat God aan elk mens vaardigheden en mooie karaktereigenschappen gegeven heeft waarover Hij zegt: “Zie, het is zeer goed.” Deze kanten in jezelf ontdekken en ontwikkelen kunnen jou helpen Moeiteloos Briljant te worden. 

Tijdens deze dag willen we je (levens)lessen meegeven om in deze steeds snellere wordende wereld te kunnen werken en leven zonder opnieuw opgebrand te raken. 17% van de beroepsbevolking kampt met burn-out klachten. Een paar handvatten om niet (weer) bij die 17% te horen zijn dus geen overbodige luxe!

Misschien heb je zelf geen klachten maar iemand in je omgeving wel. Ook dan kunnen de lessen waardevol zijn: zodat jij betere begeleiding en steun kunt geven als dat nodig is.

Om deze trainingsdag coronaproof uit te voeren kunnen maximaal 40 personen in levende lijve aanwezig zijn. Reserveer dus tijdig via True Tickets. De kosten voor deze dag bedragen €90  (inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch). De trainingsdag vindt plaats in de Credo Church, Kometenweg 58 in Amsterdam-Noord.

Is het niet gelukt om tijdig te reserveren? Of is de locatie te ver weg voor jou? Niet getreurd, de trainingsdag wordt ook via livestream aangeboden! Zo kun je vanuit huis mee kijken, luisteren en de opdrachten maken. De kosten voor vanuit huis meedoen bedragen €25. Dit is voor toegang tot livestream, een video-opname van de trainingsdag en het lesmateriaal.

Voor meer informatie en eventuele wijzigingen in het programma, volg ons op Facebook. Tot ziens op 14 november!

Stichting Transformate zet zich in voor de volgende doelstellingen:

1.  Bevorderen van transformationeel leiderschap:
Wij willen transformationeel leiderschap bevorderen. Deze leiderschapsvorm wil het herstel en de ontwikkeling van het geheel bereiken door het herstel en de ontwikkeling van het individu. Elk persoon kan bijdragen aan het herstel en de ontwikkeling van het geheel.

Wij zien de volgende mogelijkheden om vanuit dit leiderschap individuele personen te motiveren zich in te zetten voor de samenleving als geheel:

  • Inspirerend een toekomstvisie uiteenzetten;
  • Zelf het goede voorbeeld geven;
  • Je echt inleven in de persoon (vaardigheden, persoonlijkheid, etc.) waaraan je leiding geeft;
  • Werken aan een leerklimaat en mensen uitdagen met hun talenten aan de slag te gaan;
  •  Bouwen aan een groepsgevoel.

2. Bevorderen van Bijbelverspreiding en Bijbelonderwijs 
Wij geloven dat de Bijbel het boek is dat mensenlevens verandert. Het is het boek dat bepalend is geweest voor de loop van de wereldgeschiedenis. In dit boek staan Gods ideeën voor een prachtige samenleving en een mooie toekomst.

3. Bevorderen van psychisch herstel en support
Wij geloven dat de mens pas tot ontplooiing kan komen als hij of zij eerst herstelt van trauma’s en verslavingen. We promoten en helpen graag initiatieven die mensen helpen te herstellen, vooral als die initiatieven zich richten op toerusting, training en voorlichting.

4.  Bevorderen van bewuste keuzes vanuit eigen identiteit
We geloven dat het voor elk mens belangrijk is vanuit zijn of haar eigen identiteit bewuste keuzes te maken. Het gaat erom bewust te leven naar de waarden die voortkomen uit je identiteit. Om daar te komen is het van essentieel belang je eigen identiteit te ontdekken en de waarden die daar uit voortkomen.

5.  Bevorderen van talentontwikkeling en dienen van de samenleving
We willen mensen stimuleren om hun gaven en talenten  te ontwikkelen en daarmee andere te inspireren tot goede daden en een actieve dienende houding in de samenleving.