Ik vind het belangrijk dat mensen leren Gods stem te verstaan*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik merk vaak dat ik beelden, woorden of indrukken van God krijg*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik heb snel oog voor hoe God naar mensen kijkt en wat hen uniek maakt *
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik ben erg fantasierijk, soms verlies ik mezelf in (dag)dromen*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik heb vaak veel zelfkritiek en geef dan mezelf de schuld*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik heb oog voor schoonheid, houd van kunst (film, schilderijen, literatuur) en ben creatief*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik versterk vaak mijn gevoelens door mijn verbeelding te gebruiken*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik vraag me vaak af: is het ook mooi?*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik ben graag op mijzelf om indrukken die ik heb opgedaan te verwerken *
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Soms vind ik het moeilijk om te dealen met de alledaagsheid van het bestaan*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik heb veel visie voor gemeenteopbouw en hoe de kerk kan functioneren in de samenleving*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik vind het belangrijk dat Bijbelse principes volledig en verantwoord worden uitgelegd als het gaat om het vormen van beleid voor de gemeente*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik merk vaak dat anderen mijn training of studie als helder en boeiend ervaren *
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik heb veel visie voor hoe lokale kerken hun gemeente-zijn kunnen versterken*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik werk het liefst vanuit een helikopterview om een situatie volledig in beeld te brengen*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Mijn valkuil is dat ik anderen te veel ga beoordelen omdat ik vind dat ze het niet goed zien*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik heb oog voor structuur en ben een echte strateeg*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Bij complexe problemen heb ik vaak sneller dan anderen overzicht over de hele problematiek*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Door mijn bijdrage is het vaak mogelijk om de kwaliteit van processen in de organisatie te verbeteren*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik ben een wereldverbeteraar*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik draag graag mijn kennis van de Bijbel over aan anderen*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik vind het erg belangrijk dat predikanten/voorgangers een HBO of universitair theologische opleiding hebben gehad*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik merk vaak dat God mij verbanden laat zien in de Bijbel *
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Bij nieuwe situaties kijk ik graag de kat uit de boom*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik heb niets met snelle besluitvorming*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik neem graag kennis van onafhankelijk onderzoek*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik vind het belangrijk opleidingen te volgen om mijzelf bekwaam te voelen*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik heb er een hekel aan als er oppervlakkige oplossingen worden aangedragen voor diepgaande problemen*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Door mijn brede interesse ontwikkel ik kennis op allerlei gebied*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik neem graag weloverwogen beslissingen*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik moedig graag mensen aan om grenzen te verleggen zodat ze Gods mogelijkheden gaan ontdekken*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik vind het belangrijk dat er resultaat te zien is van inspanningen die we in de kerk leveren *
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Door mijn volhardende houding komt God vaak tot een doorbraak met mensen of processen *
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Succesvolle mensen neem ik graag als voorbeeld*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik haal het beste uit mezelf en anderen*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik vind het niet erg om risico’s te nemen want alleen zo bereik ik mijn doel*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Falen in mijn werk is voor mij geen optie*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Met mijn moed en scherpe focus kan ik vaak een doorbraak forceren in (moeilijke) situaties*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik heb mezelf goed in de hand om mijn doelen te bereiken*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Met mijn charme en zelfverzekerdheid bereik ik veel*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik zet mij sterk in voor interkerkelijke samenwerking, omdat ik geloof dat dat kerken enorm zal versterken *
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik vind toewijding aan de gezamenlijke visie van de gemeente belangrijk*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik neem resolute en daadkrachtige beslissingen in het belang van de groep*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Door mijn overtuigingskracht ga ik soms over grenzen van mensen heen*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik vind het belangrijk om sterk en stabiel te zijn, zodat anderen bij mij kunnen schuilen*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik heb een natuurlijk gezag waarmee ik anderen gemakkelijk kan overtuigen*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik heb veel visie voor hoe lokale kerken hun gemeente-zijn kunnen versterken*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Leidinggeven is echt mijn ding*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik vind samenwerking belangrijk want daardoor kom je altijd tot het beste resultaat*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik heb veel visie voor hoe lokale kerken hun gemeente-zijn kunnen versterken*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik merk vaak dat mensen uit de kerk mij vragen voor beheerfuncties en/of administratieve taken*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik vind het belangrijk dat de gemeente elk jaar transparant haar jaarcijfers presenteert*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Het goed naleven van voorschriften en regelgeving in de kerk vind ik uitermate belangrijk*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik vind het moeilijk als mensen afspraken niet nakomen*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Voor mij geldt: afspraak is afspraak*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Binnen het team vind ik het belangrijk dat iedereen een gelijke behandeling krijgt*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Om risico’s te vermijden, ben ik graag extra goed verzekerd*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik houd van nauwgezet werken en heb oog voor de kleinste details*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik regel altijd alles trouw*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik zoek graag houvast in duidelijke (beleids)regels*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Door mijn ervaring weet ik goed hoe je het evangelie overbrengt aan niet-christenen *
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik merk dat ik makkelijk contact maak met niet-christenen en dan het geloof bespreekbaar kan maken*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik vind het belangrijk dat christenen ongelovige vrienden hebben*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Producten en ideeën kan ik makkelijk verkopen*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Gastvrijheid staat bij mij hoog in het vaandel*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik ben snel geneigd om anderen hulp aan te bieden als zij daar om vragen*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik ga graag het avontuur aan om nieuwe mensen te ontmoeten*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik kan er niet tegen als mensen zich niet behulpzaam opstellen*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Voorspelbare werkdagen ervaar ik al snel als saai*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik vind het belangrijk om kwetsbare mensen praktische hulp te bieden (klussen, vluchtelingen helpen, etc.)*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik merk vaak dat mensen zich welkom voelen bij mij thuis.*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik ben of zou graag actief betrokken zijn bij een inloophuis van de kerk*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik heb snel zicht op wat mensen in mijn directe omgeving nodig hebben*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik vind het belangrijk dat mensen zich geaccepteerd voelen en zich geliefd weten*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik trakteer graag*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik vind lastig als in een organisatie nieuwe mensen onvoldoende welkom worden geheten*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik zet me graag in voor goede pastorale zorg in de gemeente *
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik word vaak gezien als echte bruggenbouwer.*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik vind het belangrijk dat mensen in de kerk onthaasten en rust vinden bij God *
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik bemiddel graag zodat conflicten niet uit de hand lopen*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik probeer vaak de vrede te bewaren in allerlei situaties*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Ik kan slecht tegen mensen die zich ongenuanceerd uitdrukken *
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).
Mijn motto is: spreken is zilver, zwijgen is goud*
Score:
(1=past absoluut niet bij mij <-> 7 past absoluut bij mij).