TYPE 2: DE RECHTVAARDIGE HERVORMER (Onderwijsbediening)

Jij bent….

Jij bent een man/vrouw van principes en hebt een hoge moraal. Je hebt veel zelfdiscipline en overziet vaak gemakkelijk structuren en systemen (helikopterview). Gemakzucht of een nonchalante houding bij mensen in je omgeving bevinden zich in jouw allergiezone. Je bent een strategisch denker en een echte idealist die de wereld blijft verbeteren. Je hebt vaak snel overzicht in complexe situaties/problemen. Je hebt opgemerkt dat anderen daar minder vaardig in zijn en daar zie jij jouw unieke bijdrage. Je wilt anderen leren hoe zij ook oog kunnen ontwikkelen voor dit soort zaken.

Als christen:
Als christen ben jij een persoon die mensen graag opbouwt en toerust. Een echte gemeentebouwer. Door jouw oog voor structuur en door jouw overzicht kan God jou gebruiken om doelgerichte structuren aan te leggen om alles op een goede en geordende manier te laten verlopen in de gemeente. Ook onderwijs je graag mensen in Gods principes. Strategisch denken, situaties analyseren, kaders scheppen kan je als geen ander. Het liefst zou je dan ook in de gemeente de kwaliteit willen bevorderen, de gemeente beter maken. Jij zult hierdoor vaak een waardevolle bijdrage hebben aan de gemeenteopbouw.

Je valkuilen:
Bij conflicten met anderen of bij uitdagingen binnen een groep zie jij het probleem in eerste instantie bij jezelf. Je verwijt jezelf dat je de situatie verkeerd hebt ingeschat: je had meer oog moeten hebben voor de structuren en systemen die bij dit probleem spelen en je had een andere inschatting moeten maken.

Je uitdaging:
Doordat je zoveel nadruk legt op structuren en principes wordt je eigenwaarde bepaald door het systeem aan normen, waarden, principes, kwaliteitseisen, etc. die je voor jezelf in het leven hebt geroepen. Hierdoor loop je het gevaar dat je jezelf en soms ook anderen, eindeloos gaat verbeteren. Kijk uit dat het je niet star, eigenwijs of muggezifterig maakt. In het leven gaat het in de eerste plaats om mensen en pas in de tweede plaats om principes en regeltjes. Ga daarom jezelf en anderen niet veroordelen, maar heb lief.

Hoe kunnen anderen je helpen:
Anderen kunnen je helpen door je stil te laten staan bij wat de prioriteiten zijn in het heden. Alleen maar nadenken over toekomstige idealen helpt je namelijk onvoldoende. Door met anderen in gesprek te gaan over wat je in het heden ervaart en welke emoties dat mee zich meebrengt, kun je dichter bij je gevoel komen.

Je allergie:
Je allergie ligt daar waar mensen niet mee willen werken aan de verbetering van het geheel. Dit kan bijvoorbeeld komen door gemakzucht, luiheid en wispelturigheid van anderen. Gedrevenheid is voor jou belangrijk en je kunt niet zoveel met mensen die niet zo gedreven zijn als jij bent. Mensen die jouw idealen ten aanzien van het geheel bedreigen worden al snel vijanden. Je hebt hierin een hoog rechtvaardigheidsgevoel. Je botst het snelst met de types 7 en 9.

Je proces:
Door je voorliefde voor structuur en logica en het kloppend willen krijgen van het geheel is het zaak om niet wettisch te worden. Mensen blijven belangrijker dan regels en hen liefhebben is belangrijker dan het realiseren van de juiste ordening.