TYPE 5: DE VERBINDENDE LEIDER (Apostolische bediening)

Jij bent…
Jij bent resoluut, moedig, beschermend en gezaghebbend. Jij bent een sterke persoonlijkheid die in staat is om nieuwe initiatieven te initiëren en vervolgens goed te ondersteunen. Je houdt van krachtig en direct handelen. Jij stelt je er op in dat je je moet ontwikkelen tot een sterk persoon die in staat is om samen met een groep te werken aan een oplossing. Je strategie daarbij is om je eigen overtuigingskracht te ontwikkelen zodat je anderen kan motiveren tot samenwerking en zo nodig een oplossing kan forceren. Als geen ander heb je oog voor de kracht van het team en voel je je verantwoordelijk voor hen. Je beseft dat iedereen nodig is om de gezamenlijke doelen te bereiken. Onder andere door jouw leiding gaat de groep de juiste richting op.

Als christen:
Als christen ben je in de gemeente van groot belang. Juist jij kan er – geleid door God – voor zorgen dat anderen gaan samenwerken en doorgroeien tot grote hoogte. Je bent de generalist / generaal die nodig is voor anderen om tot bloei en samenwerking te komen. Je laat anderen de kracht van eenheid zien. Als geen ander heb je oog voor het belang van een goede visie en missie om zo de eenheid in de gemeente te bevorderen. Jij zult hierdoor vaak groeien in de rol van apostel.

Je valkuilen:
Leidinggeven kan in jouw optiek alleen zolang jij denkt dat jij sterk genoeg bent. Je laat dan ook niet snel je kwetsbare kant zien. Ook kan je handelen soms te dwingend zijn, je gaat de groep dan teveel overheersen. Of je handelen is te impulsief en ondoordacht: je voorkeur voor krachtig handelen gaat dan uiteindelijk tegen je werken en richt schade aan.

Je uitdaging:
Door de nadruk op je eigen (overtuigings-)kracht kan je gemakkelijk anderen gaan overheersen. Het besef dat jij naast die ander in plaats van boven die ander moet staan is essentieel. Je eigenwaarde haal je uit de impact die je hebt op situaties en mensen. Blijf hierin alleen wel nederig. Wellicht is dat jouw grootste uitdaging. Verlies je je nederigheid dan word je namelijk al snel een dictator. Kies er voor om dat niet te worden, maar om alleen Jezus de plaats als ultieme leider in te laten nemen. Als jij anderen dient en vanuit nederigheid je overtuigingskracht op een goede manier inzet, dan ontstaan er mooie dingen. Ontdek je eigen kwetsbaarheid en laat God je leiden. Hij is uiteindelijk verantwoordelijk voor het geheel. Leg je te veel nadruk op jezelf, dan richt je als snel grote schade aan in Gods gemeente.

Hoe kunnen anderen je helpen:
Anderen kunnen je helpen door in te zien dat ook een leider het nodig heeft om kwetsbaar te kunnen zijn. Als anderen soms voor jou zorgen, helpt dit jou om je eigen balans te handhaven. Als leider vervul je vaak een eenzame rol. Anderen kunnen je helpen door samen met jou te sparren over voor jou belangrijke thema’s.

Je allergie:
Je allergie ligt bij mensen die naar jouw gevoel niet loyaal zijn aan het team, het collectief. Lafheid is je grootste ergernis. Je wil dat mensen zich toewijden aan het geheel. Je botst het snelst met mensen die zich individualistisch opstellen en het belang van het geheel niet willen zien. Deze kunnen behoren tot alle andere types.

Je proces is:
Je bent een persoon die begint bij doen, maar al vrij snel komen denken en voelen. Je hebt deze drie goed in balans.