TYPE 9: DE GEDULDIGE BEMIDDELAAR (Pastorale bediening)

Jij bent…
Jij bent rustig, geduldig, tevreden en diplomatiek. Je voelt in een groep de sfeer vaak goed aan en hebt een sterke behoefte aan harmonie (dan gaat het met jou ook beter). Je stelt je graag onpartijdig op en wilt graag mensen aan elkaar verbinden. Je kunt er niet tegen als mensen zich opstellen alsof niets hen raakt, of als mensen ongenuanceerd hun mening geven zonder rekening te houden met de gevoelens van anderen. Als er problemen in een groep spelen, ga je het liefst in de rol van bemiddelaar zitten: je probeert de groep bijeen te brengen. Doordat je deze strategie veelvuldig hebt toegepast heb je je ontwikkeld tot een echte vredestichter. Je bent zeer diplomatiek en kan als een onpartijdige partij binnen conflicten haarfijn de angel aanwijzen. Door jouw inbreng en tussenkomst komen mensen weer tot elkaar en ontstaat er ruimte om met elkaar verder te gaan.

Als christen:
Als christen zijn woorden als vergeving en verzoening je op het lijf geschreven. Je vindt het heel belangrijk dat mensen tijd voor elkaar nemen, conflicten uitpraten en niet gehaast verder gaan. Door jouw bediening komen mensen weer tot elkaar en ontstaat er weer ruimte om elkaar lief te hebben. Je zult hierdoor vaak groeien als herder en/of in een pastorale bediening.

Je valkuilen:
Vergaderingen waar snelle beslissingen genomen moeten worden, zijn voor jou een ramp. Je wilt namelijk eerst alle negatieve gevolgen bezien voor het groepsproces. Aangezien jij je identiteit haalt uit de harmonie en rust in de groep is het jouw uitdaging om als dat bereikt is, niet achterover te gaan leunen. Luiheid en traagheid kunnen echte valkuilen voor je worden.

Je uitdaging:
Doordat je zo gericht bent op wat de groep vindt, sta je soms te weinig stil bij wat je zelf vindt. Innerlijk reflecteren over jezelf is jouw uitdaging: de “doe” stand tijdelijk uitzetten om echt goed stil te staan bij het “zijn” en wie jij van binnen werkelijk bent.

Hoe kunnen anderen je helpen:
Anderen kunnen je helpen door het besluitvormingsproces te vertragen en je tijd te geven om te reflecteren. Je hebt je oog zo op de groep en het eventuele conflict gericht, dat je te weinig toekomt aan je eigen meningsvorming. Als anderen kunnen voorkomen dat de besluiten erdoorheen gedrukt worden, dan kun jij ook je waardevolle bijdrage leveren.

Je allergie:
Jouw allergie ligt bij mensen die snel en in jouw ogen onbezonnen beslissingen nemen. Beslissingen waarbij niet gekeken is wat dat doet met betrekking tot de sfeer in de groep. Je bent huiverig voor veranderaars die onrust veroorzaken. Je kunt dan ook niet zoveel met mensen die idealen en toekomstige doelen nastreven, omdat deze voorbijgaan aan het groepsgevoel in het hier en u. Ook mensen die anderen uitdagen hun grenzen te verleggen en daarmee de rust verstoren, zitten al snel in je allergiezone. Je botst het snelst met de types 2 en 4.

Je proces is:
Je bent een persoon die normaal zou beginnen bij het doen, echter je hebt geleerd dat snelle actie vaak problemen oplevert. Je schakelt je eigen “doe” stand daarom zoveel mogelijk uit om meer bij het “zijn” terecht te komen. Het aanvoelen van mensen, van sfeer van de omgeving, daar ben je sterk in geworden. Je overdenkt de processen van anderen. Soms vraagt dit laatste zoveel tijd en energie dat je niet toekomt aan het reflecteren op je eigen innerlijk proces.