Waarom deze test?
Vanuit Teamskik geloven wij dat iedereen een unieke bijdrage mag en kan leveren aan het functioneren in een team. Wij vinden het daarbij belangrijk dat mensen gaan doen waar ze goed in zijn. Wij geloven dat mensen het meest tot hun recht komen als ze ontdekken wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze dat kunnen inzetten voor het grotere geheel. In die zoektocht is het ontdekken van je drijfveren, je gaven en talenten en je persoonlijkheid cruciaal. Om mensen te helpen te ontdekken waar hun kracht ligt, hebben we een persoonlijkheidsprofielentest ontwikkeld, gebaseerd op negen persoonlijkheidstypen.

Waarom meer dan 5 bedieningen?
Naast de 5 bedieningen in Efeze 4:11-12 noemt Paulus in
1 Korinthe 12:28 nog meer bedieningen. Deze “extra” bedieningen zien wij als tussenliggende bedieningen die als aanvulling worden weergegeven.

Negen profielen

Nu kun je je afvragen waarom negen profielen en niet zeven of acht? Dit heeft te maken met het gegeven dat de klassieke persoonlijkheidsleer uitgaat van drie reactietypes: de één begint met voelen, de ander met denken en weer een ander met doen. Stel jezelf eens de vraag wat jouw reactievolgorde is als het gaat om: denken-voelen-doen. Vervolgens wordt deze reactievolgorde  gecombineerd met een tweede variabele waarbij gekeken wordt wat je doorgaans doet. En ook nu zijn er weer drie keuzes namelijk: ruimte geven aan, afremmen of (grotendeels) uitschakelen. Op deze manier kom je uit op negen persoonlijkheidstypes.  

Er zijn ook andere modellen die op ditzelfde principe zijn gestoeld en dus ook op negen persoonlijkheidsprofielen uitkomen denk bijvoorbeeld aan de Belbin-test. Daar waar deze modellen soms sterke overeenkomsten hebben met ons model, zijn er ook grote verschillen. Zo hebben wij vanuit de bovengenoemde basisprincipes gekozen voor andere conclusies en een nieuwe en andere uitwerking.

Wij hebben gekozen voor het Matrixmodel: een toegankelijk model, dat zowel inzoomt op de individuele persoonlijkheid als op het collectieve proces.

Heb je de test al een keer besteld en wil je hem nog een keer doen? Log dan eerst in met je account  en ga vervolgens de tets doen. Inloggen kan op de accountpagina.