De bedieningentest

God dienen met jouw gaven en talenten
Ben jij op zoek naar hoe jij God kunt gaan dienen met de talenten en gaven die God aan jou gegeven heeft? Ben jij nieuwsgierig naar welke bediening bij jouw persoonlijkheid past? Dan ben je hier aan het goede adres. Wij helpen je graag daarbij. Maar wie weet is jou eerste vraag wel: Wat is eigenlijk een bediening? 

Een bediening is een soort functie die jij mag vervullen, een taakgebied in de gemeente waar jij mag dienen en anderen mag toerusten om hetzelfde te doen. Een bediening komt tot stand wanneer jij aan de slag gaat met de gaven van de Geest en de talenten die God aan jou gegeven heeft. Een bediening is verbonden aan jou als persoon, waarbij jouw karakter de bediening kleur geeft. Ga jij goed om met de verkregen vaardigheden, dan komt er zegen en bloei, zowel bij jezelf als bij de persoon die je dient. Jullie beiden zullen steeds meer van God en Zijn liefde gaan ervaren. Laat je je gaven en talenten liggen of gebruik je ze ten koste van een ander, dan breng je schade toe aan Gods goede naam. Ook zul je merken dat je werk weinig vrucht draagt en dat er verbittering ontstaat in jezelf en in de ander.

Waarom deze test?
Vanuit Teamskik geloven wij dat we met elkaar het lichaam van Christus zijn waar iedereen een unieke bijdrage aan mag en kan leveren. Wij vinden het daarbij belangrijk dat mensen gaan doen waar ze goed in zijn. Wij geloven dat mensen het meest tot hun recht komen als ze ontdekken wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze dat kunnen inzetten voor Gods Koninkrijk. In die zoektocht is het ontdekken van je roeping, je gaven en talenten en je persoonlijkheid belangrijk. Om mensen te helpen te ontdekken waar hun kracht ligt, hebben we de bedieningentest ontwikkeld.

Waarom meer dan 5 bedieningen?
Naast de 5 bedieningen in Efeze 4:11-12 noemt Paulus in
1 Korinthe 12:28 nog meer bedieningen. Deze “extra” bedieningen zien wij als tussenliggende bedieningen die als aanvulling worden weergegeven.

Negen profielen
Nu kun je je afvragen waarom negen profielen en niet zeven of acht? Dit heeft te maken met het gegeven dat de klassieke persoonlijkheidsleer uitgaat van drie reactietypes: de één begint met voelen, de ander met denken en weer een ander met doen. Stel jezelf eens de vraag wat jouw reactievolgorde is als het gaat om: denken-voelen-doen. Vervolgens wordt deze reactievolgorde  gecombineerd met een tweede variabele waarbij gekeken wordt wat je doorgaans doet. En ook nu zijn er weer drie keuzes namelijk: ruimte geven aan, afremmen of (grotendeels) uitschakelen. Op deze manier kom je uit op negen persoonlijkheidstypes.  

Er zijn ook andere modellen die op ditzelfde principe zijn gestoeld en dus ook op negen persoonlijkheidsprofielen uitkomen denk bijvoorbeeld aan de Belbin-test. Daar waar deze modellen soms sterke overeenkomsten hebben met ons model, zijn er ook grote verschillen. Zo hebben wij vanuit de bovengenoemde basisprincipes gekozen voor andere conclusies en een nieuwe en andere uitwerking.

Wij hebben gekozen voor het Matrixmodel: een toegankelijk model, dat zowel inzoomt op de individuele persoonlijkheid als op het collectieve proces.

Herken jij je in één van deze profielen?

2023-08-06_15-40-59

DE VRIJDENKENDE VISIONAIR
Jij bent creatief en/of kunstzinnig, echt en expressief. Je voelt je uniek, anders dan de anderen, en gewoonheid en alledaagsheid zijn niets voor jou. Je hebt de rijkdom van het innerlijk ontdekt.

DE RECHTVAARDIGE HERVORMER
Jij bent een man/vrouw van principes en hebt een hoge moraal. Je hebt veel zelfdiscipline en overziet vaak gemakkelijk structuren en systemen (helikopterview).

DE ONDERZOEKENDE BIJBELKENNER
Jij bent nieuwsgierig, observerend, diepzinnig en vindingrijk. Je houdt van weloverwogen, goeddoordachte beslissingen, het liefst gebaseerd op goed (wetenschappelijk) onderzoek.

DE UITDAGENDE GELOOFSHELD
Jij bent energiek, vastberaden, ambitieus en competitief. Jouw kracht is je ondernemendheid: bij problemen ga jij niet bij de pakken neerzitten, maar benut je je optimistische levenshouding en ga je over tot krachtig handelen op de weg vooruit.

DE VERBINDENDE LEIDER
Jij bent resoluut, moedig, beschermend en gezaghebbend. Jij bent een sterke persoonlijkheid die in staat is om nieuwe initiatieven te initiëren en vervolgens goed te ondersteunen. Je houdt van krachtig en direct handelen.

DE BETROUWBARE BEHEERDER
Jij bent de persoon die nauwgezet, systematisch en gedegen de zaken regelt. Organiseren is je passie. Je hebt oog voor de kleinste details. Je ordent alles goed. Hierdoor ben je goed in administratieve taken.

DE NETWERKENDE PIONIER
Jij bent nieuwsgierig, experimenterend, enthousiast en een levensgenieter. Jij bent niet bang ingesteld en gaat er graag op uit voor avontuur: je wilt nieuwe ervaringen opdoen! Reizen en nieuwe omgevingen ontdekken doe je dan ook graag.

DE ONTBAATZUCHTIGE HELPER
Jij bent attent, zorgzaam, hartelijk en empathisch. Jij biedt graag anderen onvoorwaardelijk je hulp aan als ze problemen of moeiten ervaren. Geven en verzorgen zijn belangrijk voor jou.

DE GEDULDIGE BEMIDDELAAR
Jij bent rustig, geduldig, tevreden en diplomatiek. Je voelt in een groep de sfeer vaak goed aan en hebt een sterke behoefte aan harmonie (dan gaat het met jou ook beter).

WWW.JEZUS.COMMUNITY

Als je de bedieningentest bestelt dan krijg je tevens toegang tot onze online leeromgeving en community. In de leeromgeving is een groeiend aantal cursussen te vinden zijn. Vanuit jezus.community kan je tevens de test opnieuw doen. Wij hopen hiermee iedereen, die zijn of haar bediening wil gaan vormgeven, te ondersteunen in zijn of haar geestelijk leven.  Het toerustingsmateriaal wat daar te vinden is wordt gemaakt door het team van Fluid Church (www.fluidchurch.nl)  en ondersteund door: C.V. Helpgoed.